top of page
עמוד הבית: Welcome
Cvalue הערכות שווי

 החברה המובילה במתן הערכות שווי C-Value

  וייעוץ כלכלי  לחברות  המובילות בארץ ובחו"ל

 החברה המובילה במתן הערכות שווי C-Value

  ויעוץ כלכלי  לחברות  המובילות בארץ ובחו"ל

ייעוץ בעסקאות ושוק ההון

חוות דעת מומחה לבתי משפט 

סקירת שווקים ותכניות עסקיות

הערכות שווי לדוחות כספיים ומס

 CValue הינה החברה המובילה בישראל במתן שירותי הערכות שווי, ייעוץ כלכלי, עסקי וחוות דעת מומחה לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות וציבוריות מובילות.

משרדנו מלווה מאות לקוחות מידי שנה ומספק הערכות שווי, חוות דעת מומחה וסיוע בקבלת החלטות כלכליות לעסקים וחברות. בנוסף, מומחי הפירמה ממונים כמומחים ובודקים מטעם בתי משפט וגופים סטטוטוריים שונים בתיקים מורכבים הדורשים ידע מעמיק רב בתחומי הכלכלה, הערכות השווי והמימון.

 CValue עומדת בחזית הידע בפעילותה והציבה לעצמה כסטנדרט לפעול על פי התקנים המחמירים ביותר, הן של הרשות לניירות ערך, ה - SEC, והן על פי לשכת רואי החשבון הישראלית וה -  IACPA. כמו כן, לחברה ידע מעמיק וניסיון רב באשר לכללי הדיווח הישראליים והבינלאומיים, US - GAAP ו IFRS.

ניסיונו הרב של צוות המומחים בחברה, הן בראייה רוחבית של סיוע לאלפי חברות לאורך שנים והן כמנהלים בפועל, מאפשר להעניק ללקוחות החברה כלים לקבלת החלטות עסקיות ולסייע להם בקבלת החלטות לשיפור עסקיהם.

 

צוות העובדים והמנהלים שברשותנו הינו בעל ידע וניסיון רב בתחומים מגוונים של התעשייה וכולל רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים ואנשי פיתוח עסקי. ניסיונו של הצוות מורכב הן מרקע עשיר כמנהלים ומובילי תהליכים בחברות והן מביצוע אלפי עבודות כלכליות בתחומים שונים.

 

bottom of page