הלקוחות שלנו

לחברה ניסיון בביצוע אלפי הערכות שווי וחוות דעת כלכליות לחברות המובילות בישראל, באירופה בארה"ב

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה

הערכות שווי

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה

הערכות שווי

חוות דעת מומחה

הערכות שווי

חוות דעת מומחה

הערכות שווי

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה

שינוי מבנה

הערכת שווי

סיוע בהנפקה

הערכות שווי

הפחתות הון/ הערכות שווי

חוות דעת מומחה

הערכות שווי/ בחינת כדאיות

הערכת שווי

הערכות שווי/ מימון פרויקטים

בדיקת כדאיות/ מימון פרויקטים

הערכת שווי/ הנפקה

חוות דעת מומחה

הערכות שווי

הפחתת הון

הערכות שווי

הערכת שווי/ חוות דעת הוגנות

הערכות שווי

הערכות שווי

חוות דעת מומחה

סקירת שוק/ בדיקת כדאיות

חוות דעת מומחה/ הפחתת הון

הערכות שווי

חוות דעת מומחה

בדיקת כדאיות

תכנית מימונית

הנפקה

שינוי מבנה

הערכת שווי

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה

הערכות שווי

תכנית עסקית

חוות דעת מומחה

הערכת שווי

הערכת שווי

הערכת שווי

בדיקת כדאיות השקעות

הערכות שווי

הערכות שווי

הנפקה

חוות דעת מומחה

הערכת שווי 

סקירות שווקים

M&A

תכנית מימונית

הכנה להנפקה

מיזוג חברות

הערכת שווי

טלפון - 03-7653333

פקס - 03-7653334

ז'בוטינסקי 2, 

מגדלי אמות אטריום

קומה 18

מתחם הבורסה, רמת גן

 (Israel) ישראל

©2017 by www.cvalue.co.il. Proudly created with Wix.com