top of page

 הינה חברה מובילה במתן הערכות שווי CValue

  ויעוץ כלכלי  לחברות  המובילות בארץ ובחו"ל

Data on a Touch Pad
שירותי הפירמה

הערכות שווי לדוחות כספיים ומס

חוות דעת מומחה לבית משפט

תוכניות עסקיות וסקירות שוק

ייעוץ עסקאות ושוק ההון

bottom of page